Collection: Anette Rylander

Anette Rylander, född 1972 är uppvuxen i Norrland och tillbringade stora delar av sin uppväxt i skogen.  

Idag säger hon sig kunna höra vad mossan och bergen viskar även om det till en början var fåglarna som kom med de tydligaste budskapen.  
Hon är övertygad om att allt har en själ och Anette målar med kärlek till allt levande.  
Vi ser husdjur, blommor, växter, fåglar, och vilda djur. Ja allt som kan bidra med energi, glädje och livskraft.
Själv säger hon:
"Genom konsten vill jag skapa harmoni mellan allt levande, ta hand om djuren, växterna och naturen"  

Anette är verksam i Norrtälje sedan 2012