Produktserie: Philip von Schantz

Målare, Grafiker och Professor i Grafisk Konst

Född 1928 i Norrköping och avliden 1998 i Stockholm, Philip von Schantz var en framstående svensk målare, grafiker och professor i grafisk konst vid Kungliga Konsthögskolan.

Konstnärskap och Popularitet: Från sin tidiga debut på 1950-talet blev han konstant uppmärksammad för sitt konstnärskap. Under 1970-talet nådde han stor popularitet genom sina konstverk som skildrade högar av bär, frukter och potatis i gamla lådor och emaljhinkar.

Stilleben och Naturtroget Skildrande: Hans stilleben karakteriserades av detaljrikedom och naturtrogna framställningar, där varje bär räknades noggrant. Objekten i hans verk var ofta självodlade eller hämtade från naturen.

Ledande Positioner och Utmärkelser: Philip von Schantz innehade positionen som professor i grafisk konst vid Konsthögskolan mellan 1963 och 1973 och fungerade som chef för Moderna museet mellan 1973 och 1977. Han spelade också en betydande roll som ordförande i Föreningen för Grafisk Konst från 1972 till 1988 samt som preses i Konstakademien mellan 1987 och 1993. Åren 1991 och 1992 bidrog han till att illustrera Nobeldiplomet för Ronald Coase, Georges Charpak och Gary S. Becker.

Arv och Fortsatt Påverkan: Philip von Schantz lämnade efter sig ett betydande arv inom konstvärlden och fortsätter att vara en förebild inom den svenska konstscenen.

UTBILDNING

Kungliga konsthögskolan
Otte Skölds målarskola 
Studerade hos André Lhote

 

UTSTÄLLNING URVAL

Gummesons konsthall
Lorensbergs konstsalong i Göteborg

 

SAMLINGSUTSTÄLLNING URVAL

Nationalmuseum
Östgöta konstförening
Sveriges allmänna konstförenings Stockholmssalonger
Smithsonian Libraries
Konstakademien 
Galerie Æsthetica 


ÖVRIGT

Kamratstipendium, Otte Skölds målarskola
Östgöta konstförenings stipendium
Folket i bilds grafikstipendium
Resestipendium, Erik Säffs fond vid 
Konstakademien
Statliga resestipendium

År 2000 hyllade Posten AB von Schantz genom två frimärken med hans motiv.