Lennart Kaltea

Fotografikonstens scenografi. Begreppet bildrum är (nästan) lika gammalt som konsten själv. Oftast används det i samband med tvådimensionell konst, vilket egentligen är paradoxalt eftersom just denna slags konst är den enda som faktiskt saknar ett fysiskt rum (vilket exempelvis en skulptur eller en installation kan göra). Men om vi accepterar denna paradox blir den desto intressantare att laborera med. Det tvådimensionella bildrummet skapar illusionen av att vi befinner oss inför att rum som har tre dimensioner, men det är också scenen för mötena mellan nutid och dåtid, människa och objekt, känsla och intellekt. Bildrummet är det fokus i vilket minnets och sinnenas ljusstrålar bryts och skapar ett tillfälligt tillstånd av klarhet.
Konstnärer