Gussy Löwenhielm

Fotograferingen har alltid varit ett självklart uttryckssätt för Gussy där det likt hans enradersskämt finns en koncentration kring att förvilla åskådaren i en lek med kontraster där motivet ofta är fritt för tolkning hos betraktaren. Att det kan finnas något dolt mellan ljuset och mörkret där tolkningen ofta utgår från ens egna referenser.
Konstnärer