Tor Cederman

Tor Cederman är frilansande konstnär, konsthantverkare, utställningsformgivare och scenograf. Född och uppvuxen i Karlstad men bor sedan 1984 i Stockholm. Hans konstnärliga yrkesgrenar har alltid löpt parallellt men de senaste femton åren har han satsat mer och mer på det egna konstnärliga skapandet. Tors konstnärskap befinner sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Förutom form och färg förmedlar tekniken och materialvalet det han vill berätta. Tor arbetar både med tredimensionellt gestaltning i blandteknik, ofta textilt, och med bildkonst.
Konstnärer