Jeanette Innala

Mycket av Jeanette Innalas arbete utforskar kontrasten mellan ljus och färg. Som konstnär arbetar hon många gånger med det oförutsägbara och det intuitiva som en väsentlig del i den kreativa processen. Jeanette Innala utforskar olika färgkombinationerna och sammansättningar av mönster och material med hjälp av traditionell målning med bläck, epoxi resin och digitala element. Hon bygger lager på lager av kontraster mellan ljus och färg till en unik palett och personlig signatur som är central för varje verk. Jeanette Innala blomstrade tidigt i en kreativ hemmiljö där det kreativa uttrycket var en del i vardagen. 
Konstnärer