Mercedes Murat

Mercedes Murats ädla metaller och starka färger är hennes signum. Mercedes skapar modern konst utifrån uråldriga tekniker och med hennes egna uppsättning av regler.
Konstnärer