Ned Cantrell

Ned är född i England men bosatt i Ebeltoft, Danmark. Han är främst glasblåsare. Hans fascination med popkultur kommer från ett tidigt möte och besökte en popkonstutställning runt 11 år, vilket ledde till att han blev konstnär. ” En glaskonstnär, för att vara exakt. Under sin utbildning ”experimenterade han med att lägga bitar av trasigt glas i lerkärl, vilket ledde till undersökningar av glassmältning i ugnen och så småningom till blåsning av glas” innan han lärde sig flera europeiska mästare.
Konstnärer