Davor Bosnic

Davor Bosnic bor och verkar i Småländska Värnamo. Det som Davor finner mest intressant i sitt konstnärskap är att skapa en känsla och uttryck i porträttet som väcker frågor och känslor hos betraktaren. Han är förtjust i att måla kvinnliga ansikten och figurer, att skapa känsloyttringar och väva samman dem med abstraktioner som skapar harmoni och spänning i målningen. Färg, form och design är något som han alltid varit intresserad av. Målar helst på större dukar.
Konstnärer