Ola Sarri

Är en figurativ konstnär som tidigare bott och verkat i Arvika, Västra Ämtervik och Karlstad. Närheten till vidsträckt natur har alltid varit en stor källa till inspiration och skaparlust. Idag har han bytt skog och mark mot hav och strand, då han för några år sedan flyttade sin ateljé till Båstad på den skånska västkusten. Att Ola inriktat sig på att måla människor föll sig naturligt då han från början utbildade sig till psykolog. Under några år försökte han kombinera sitt konstnärskap med deltidsarbete som psykolog, men måleriet tog mer och mer tid i anspråk och till slut var han tvungen att välja. Idag får fascinationen för det mänskliga psyket istället utlopp i människorna han fångar med oljefärg och pensel.
Konstnärer