Bodil Hedlund

Bodil Hedlunds måleri kan beskrivas som lågmält, subtilt och gåtfullt och tycks bära på en andlig mystik. De sköra, upplösta kärlen är typiska men har alltmer fått lämna plats för en sorts landskap med städer, vatten och broar som metaforer för mänskliga tillstånd och känslor.
Konstnärer