Sem Larsen

Sem Larsen skildrar savannens djur och för att hitta ett eget uttryck har han skapat så kallade fotopolymer, genom en typ av tryckteknik. han tycker att det här ger ett stämningsfullt intryck, det ser lite gammalt ut.
Konstnärer