Produktserie: Åsa Öhrn

Åsa Öhrn, en framstående svensk konstnär baserad i Stockholm, har genomgått en konstnärlig resa präglad av både personliga och globala omvälvningar. Under pandemin hade hon det privilegiet att arbeta på Björkö konstnod i Roslagen, ett internationellt konstnärsresidens. Där mötte hon konstnärer från hela världen och fann inspiration i den nära kontakten med naturen.

Under denna intensiva period, präglad av både personlig sorg och global osäkerhet, skapade Åsa verk som utforskar förgängligheten i naturen. Genom att materialisera det osynliga, övergick hon från tvådimensionella kollage, som var centrala i hennes tidigare utställning "Under Influence" på Galleri Mats Bergman år 2020, till att arbeta tredimensionellt med papier-mâché och vitlera. Hennes tuschteckningar antog organiska och mönsterliknande former, symboliserande ett inre utan skal och skydd.

Naturen själv blev en rik källa för Åsa, och bland de upptäckter hon gjorde fanns skelettbitar från vildsvin. Genom en rituell process bearbetade hon dessa kvarlevor, tvättade dem noggrant, talade till dem, lyssnade och målade dem. Slutligen förenade hon dem till något nytt, återupprättande deras existens och därigenom också sin egen. Åsa Öhrns konstnärliga praktik blir en reflektion över förändring, transformation och tröst mitt i livets komplexitet och skörhet.