Produktserie: Ola Arven

En Konstnärs Resa från Småland till Världsutställningar

Ola Arven, född och uppvuxen i Småland, återupptäckte sin passion för konst och måleri i vuxen ålder efter en period av andra prioriteringar. Trots att han i tonåren avvecklade sitt skapande, återvände han till konsten när han bodde och arbetade internationellt, särskilt under sin tid i Australien där han också ägnade sig åt design och inredning.

Efter att ha gjort karriär inom ett stort internationellt företag och bott runt om i världen, tog Ola det djärva beslutet att lämna sin trygga anställning och återuppta sitt konstnärskap på heltid. Under de följande åren hade han flera framgångsrika utställningar och engagerade sig i välgörenhetsarbete genom att donera målningar. Efter en tid i Australien återvände han till Sverige och upplevde en kort period av förlorad inspiration innan kreativiteten återvände starkare än någonsin 2017.

Ola Arvens konstnärskap kännetecknas av porträtt, särskilt popkonstporträtt och nakenmålningar, där han ger sin egen unika prägel åt varje verk. Inspirerad av människor i sitt dagliga liv skapar han konstverk som fångar ögonblick och personligheter. Genom åren har han experimenterat med olika tekniker, men akrylmålning har blivit hans främsta uttrycksmedel.

Olas framgång som konstnär manifesterades när han som enda svensk blev uttagen till världsutställningen i Kina 2018. Sedan dess har han fortsatt att vara en eftertraktad konstnär med flera soloutställningar och konstnärliga framgångar. Med inspiration hämtad från det vardagliga livet och en konstnärlig resa som sträcker sig över kontinenter, fortsätter Ola Arven att förtrolla betraktare med sitt unika konstnärskap.