Produktserie: Jan Stenmark

Jan Stenmark är en av Sveriges mest framstående skämttecknare och bildkonstnärer, känd för sin unika collageteknik. Genom att använda tidningsurklipp från 1940–1960-talet skapar han satiriska mästerverk som bearbetas med tusch och pryds av ironiska kommentarer. Under nästan 40 år har Stenmark cementerat sin plats på den svenska konstscenen och skapat verk som går långt bortom det yttre.

Hans skenbart enkla collageteknik döljer ofta djupare lager, och betraktaren kan uppleva känslor som är lätt motstridiga. Stenmarks bilder är inte alltid politiskt korrekta, men de träffar ofta mitt i prick. Att kliva in i Jan Stenmarks värld är befriande och skapar en känsla av gemenskap, där man inte är ensam.

 

UTBILDNING

Konstfack 1975–79