Produktserie: Lene Kilde

Utforskaren av Barnets Känslomässiga Landskap

Lene Kilde, uppvuxen i Rælingen utanför Oslo, har inte bara en magisterexamen i produktionsdesign från Oslo och Akershus College på Kjeller, utan har också studerat vid Einar Granums Konstskola och Asker Konstskola. Nyligen tilldelades Lene det prestigefyllda Norges Kulturråds treåriga stipendium för unga konstnärer.

I sitt konstnärskap, som initialt fokuserade på figurativa ståltrådsskulpturer, utmanar Lene Kilde idéerna om gränserna mellan skulptur och teckning. Hon har skapat verk som speglar barn och deras känslor. Lenes fascination för barns kroppsspråk, som hon ser som deras renaste form av kommunikation, materialiseras genom skulpturer som oftast visar endast händer och fötter. Dessa kroppsdelar placeras i proportion till varandra med hjälp av metallnät, och skulpturerna är skapade av betong, metallnät och luft.

Lene Kildes intention är att bjuda in publiken att använda sin fantasi för att färdigställa skulpturerna, fylla i linjer och volymer, och på så sätt delta aktivt i konstverket. Hennes verk skapar en kreativ dialog mellan konstnären och betraktaren, och det är denna interaktion som sätter tonen för hennes konstnärsskap.