San Lundberg

San Lundbergs är konstnären som talar med ett eget språk, genom färg, form och uttryck skapar hon konst genom måleri och keramik. I hennes konstnärskap har människan stått i centrum. Främst då kvinnorna som under årens lopp fötts ut hennes händer i både måleri och skulptur. Oljan och leran som naturmaterial har fört henne tillbaka till sitt ursprung gång på gång. Hon forskar i sitt inre och låter sitt språk även bli andras. Hon möter och möts i sitt avbildande av samtiden, där hennes omgivning kan spegla sig genom sina ögon. San rör sig mellan bild och form i skilda material och uttryck.
Konstnärer