Produktserie: San Lundberg

Dialog genom Färg, Form och Uttryck

San Lundbergs är konstnären som låter sitt eget språk tala genom färg, form och uttryck. Genom måleri och keramik skapar hon en konstvärld där människan står i centrum, och framför allt kvinnor, som har fötts fram ur hennes händer och blivit levande i både måleri och skulptur.

Med olja och lera, naturliga material som binder henne till sitt ursprung, återvänder Lundbergs gång på gång till kärnan av sin konstnärliga utforskning. Hon betraktar människan som sitt främsta motiv och gestaltar dem med en särskild känsla och närvaro i sina verk. Hennes konst blir en resa in i det inre, där hennes egna reflektioner blir en del av ett universellt språk som andra kan förstå.

Genom att utforska det mänskliga landskapet blir Lundbergs konst en spegel av samtiden. Hennes omgivning avspeglas genom hennes ögon, och betraktaren inbjuds att möta och mötas i hennes avbildande av den värld hon ser omkring sig. Konstnären navigerar smidigt mellan bild och form, använder olika material och uttrycksformer för att kommunicera sin vision.

San Lundbergs konstnärsskap blir därmed en dialog, ett samtal mellan skapare och betraktare, där det unika språket av färg, form och uttryck blir mediet för en rik och mångfacetterad kommunikation. Hennes verk blir en invitation till att utforska och förstå, och därigenom blir konstnären en berättare och en översättare av det mänskliga till konstens språk.UTSTÄLLNINGAR URVAL

Galleri Mats Bergman, Stockholm
Vårsalong på Tallbacken
Galleri Abante, Stockholm
Galleri Lindberg, Luleå
Galleri Skåda, Luleå