Lotta Hellström

”I mitt arbete finns ofta naturen som ett tema, som en slags scen där olika skeenden utspelar sig. Ibland är det tydligt vad som händer, ibland är det som ett odefinierat varande.