Produktserie: Yvonne Nimar

Utforskning genom Material och Form

Valet av material står i fokus för Yvonne Nimars konstnärskap, och hennes verk präglas av att hon tar sig an olika platser med utgångspunkt från det hittade materialet. Hon strävar efter att forma och anpassa sig till materialets natur, vilket syns tydligt både i hennes figurativa och abstrakta verk. Bo Borg, konstvetare och konstkritiker, betonar att oavsett om det är de mer detaljerade figurativa verken eller de abstrakta, så utforskar Nimar känslouttryck, stämningar och karaktärsdrag som allmänt uppfattas.

Yvonne Nimar går bortom att skapa konst; hon utforskar och kommunicerar genom materialens unika egenskaper. Hennes konstnärliga praktik är en resa genom kreativitetens värld, där stenen och dess struktur blir en medskapare i konstverken. Genom detta närmande till materialen skapar Nimar en konstupplevelse som går utöver det visuella och engagerar betraktarens sinnen på djupet.