Grundläggande information

Konto

Du måste skapa ett konto för att delta på auktioner. Detta gör du på följande sätt:
Alternativ 1:
 • Lägg bud på en auktion, om du inte har konto kommer följande scenario:

 • Klicka på "skapa konto", du kommer då komma vidare till skapande av konto (Klicka här för registrering av konto: https://gallerimatsbergman.se/account/register). Fyll i dina uppgifter och tryck "skapa". Ditt konto är då registrerat och du kan delta i auktionerna.

Alternativ 2:

 • Klicka på symbolen för profil längst upp till höger på sidan

 (OBS! Detta är bara en exempelbild, det går inte att klicka här)

 • Tryck på skapa konto, sidan kommer se ut på följande sätt:

 (OBS! Detta är bara en exempelbild, det går inte att klicka här)

 • Fyll i uppgifterna, sidan kommer se ut på följande sätt:

 (OBS! Detta är bara en exempelbild, det går inte att klicka här)

Grattis! Du har nu skapat ett konto och kan lägga bud på auktioner.

 

E-postutskick


Du får ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress vid följande scenarion:

 • En bekräftelse när du har lagt ett bud
 • När ditt bud har överbjudits
 • När acceptpriset för objektet ej har uppnåtts
 • En bekräftelse när du har lagt ett bud
 • När du har vunnit en auktion
 • Påminnelse att betala för vunnen auktion

Frågor?


Vid frågor, vänligen kontakta elisabet@gallerimatsbergman.se.


Auktionen pågår

Under och efter auktionen kommer du att informeras via e-post om någon lägger ett högre bud än du, eller om du vunnit auktionen. Om du reagerar omedelbart på någon som bjuder över dig beror detta på funktionen ”auto-bud/maxbud”. Någon kan ha skickat in en auto-bud/maxbud vilket innebär att ditt bud har bjudits över. OBS: Ett bud är bindande och kan inte ändras. När du är i en produkts budgivningsområde hittar du en lista med anbudsgivare och följare. Alla som är budledare är för närvarande ledaren av budrundan och kommer att få verket för det priset, om inget högre bud erhållits. När du är inloggad kommer ditt bud att markeras med en separat färg i listan över budledare och följare.


Grundläggande regler för Galleri Mats Bergmans auktioner

 • Alla auktioner har ett startpris.
 • Alla bud som läggs efter auktionens start måste vara högre än startpriset.
 • Alla auktioner har ett öppningsdatum och ett slutdatum. Budgivning är endast tillåten under denna tid.
 • På alla auktioner rankas buden efter budbeloppets storlek. Med lika budbelopp rankas det äldsta budet högst.
 • Alla auktioner har ett visst antal tillgängliga produkter/verk/föremål. Du kan lägga ett bud på de produkter du vill ha.
 • Storleken på det inlämnade budet måste alltid vara minst större än budökningen. OBS! När du redan har ett bud inuti som budledare, kommer du att lägga in ett nytt bud resultera i att du bjuder på dig själv eller bjuder på flera produkter om det finns mer än en produkt på auktionen.
 • Det bud som finns på budledarlistan i slutet av auktionen väljs som vinnare av auktionen.

Auto-bud/maxbud

Du kan också ange ett autobud/maxbud. Autobud-funktionen registrerar det högsta beloppet du vill ge för produkten. På detta sätt höjs ditt bud automatiskt med det minsta tillåtna beloppet varje gång någon bjuder över ditt nuvarande bud.

Under auktionen kommer du att meddelas via e-post när någon bjuder över dig. Ett autobud placeras samtidigt som ett vanligt bud och gäller för samma antal produkter alla jag bjudit på eller en specifik. Autobud fungerar som agenter som bjuder för dig. Agenter följer samma budgivningsregler som ”vanliga” bud. En av fördelarna med autobud är att de bud som lämnats av autobud-agenterna är tidsstämplade med det datum autobud togs in. Och som med alla auktioner är det, vid lika bud, det äldsta budet som vinner med lika bud.


Reservationspris

De allra flesta objekt har ett ”acceptpris”. Detta innebär att produkten börjar till ett lägre startpris än vad som krävs för att den ska säljas. Om acceptpriset inte uppnås förbehåller sig säljaren rätten att inte sälja produkten. Om säljaren accepterar erbjudandet är budgivaren skyldig att köpa produkten.


Budvinnare/avslutad auktion

När du är inloggad hittar du de produkter du har vunnit på auktion i kundvagnen. Slagavgiften är 20%. Föremål som har vunnit på auktionen kommer att finnas kvar i kundvagnen i 14 dagar, det är köparens skyldighet att stänga kundvagnen inom denna tidsfrist.

Om kundvagnen inte är klar inom tidsfristen tas varorna bort och en avgift på 300 SEK kommer att utfärdas per auktionsartikel. Galleri Mats Bergman förbehåller sig rätten att avbryta auktionen vid driftstopp eller felaktiga priser/bud, orsakade av förhållanden utanför vår kontroll. Detta inklusive, men inte begränsat till, tekniska problem, strömavbrott och sabotage.

Dessutom förbehåller sig Galleri Mats Bergman rätten att avbryta auktioner utan föregående meddelande och utan ytterligare förklaring. Dessutom betraktas alla vunna men inte levererade auktioner som ett godkännande av kundens bud för den givna produkten/föremålet. Galleri Mats Bergman har rätt till att därefter avvisa detta bud eller avbryta köpet om det visar sig att felaktig information har tillhandahållits, inklusive men inte begränsat till felaktig information från våra underleverantörer, fel i prissättningen eller information  som hindrar oss från att leverera produkten.

Galleri Mats Bergman agerar alltid i god tro.