Vernissager (öppna)

  • Fredag 19 augusti kl 17-20 Björn Nordströmutställningen pågår till och med 3 september 2022
  • Fredag 9 september 17-20 Pep Broos, utställningen pågår till och med 24 september 2022
  • Fredag 30 september kl 17-20 Tor Cederman, utställningen pågår till och med 15 oktober 2022
  • Fredag 21 oktober kl 17-20 Marie Gauthier, utställningen pågår till och med 5 november 2022
  • Fredag 11 november kl 17-20 Malin Mossberg, utställningen pågår till och med 26 november 2022
  • Fredag 2 december kl 17-20 Albin Liljestrandutställningen pågår till och med 17 december 2022