Stephen Lawlor

Stephen Lawlor är målare och grafiker. 1991-1997 undervisade han i grafik och teckning och var under 2000-2005 ordförande för Graphic Studio Dubli.n. 2016 valdes Stephen till medlem av Royal Society of Painter-Printmakers i London och var en av grundarna av International Academic Printmaking Alliance på Central Academy of Fine Arts i Peking.
Konstnärer