Trustpilot
Lennart Rhode — Galleri Mats Bergman

Lennart Rhode

Lennart Rhode född 1916 i Stockholm, död 2005 i Stockholm, var en svensk målare, tecknare och grafiker.  Han var professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1958–1968.

Hela hans konstnärskap genomsyras av ett ständigt bearbetande av färger, former och motiv. Året innan hans bortgång instiftades Lennart och Margaretha Rodhes Konstvetenskapliga Stiftelse genom ett stiftelseförordnande av Margareta Rodhe. Stiftelsen var universell testamentstagare efter Lennart och Margareta Rodhe och äger idag hela den efterlämnade konstsamlingen samt upphovsrätten till verken.

 

UTBILDNING

Edward Berggrens elevateljé på Tekniska skolan i Stockholm
Peter Rostrup-Boyesen, Köpenhamn
Konsthögskolan, Stockholm
Anatomi på Kunstakademiet, Köpenhamn

 

UTSTÄLLNING URVAL

Sveriges Allmänna Konstförenings höstsalong på Kungliga Akademien
Upplands konstförening, Östgöta nation, Uppsala.
Nationalmuseum, Stockholm
Färg och Form, Stockholm
Göteborgs Konsthall
Östersunds konstklubb, Konstmuseet
Luleå konstgille
Liljevalchs konsthall, Stockholm

 

SAMLINGSUTSTÄLLNING URVAL

Blanch’s konstgalleri, Stockholm
Skånska Konstmuseum, Lund
Nationalmuseum, Stockholm


ÖVRIGT

Representerad:
Moderna museet
Göteborgs konstmuseum
Norrköpings konstmuseum
Nationalmuseum, Stockholm
Helsingborgs museum
Kalmar konstmuseum
Örebro läns landsting

Erhåller Esther Lindahls resestipendium

Konstnärer