Lene Kilde

Lene Kilde växte upp i Rælingen utanför Oslo. Hon har en magisterexamen i produktionsdesign från Oslo och Akershus College på Kjeller. Hon har även studerat vid Einar Granums Konstskola och Asker Konstskola. Lene tilldelades nyligen Norges Kulturråds treåriga stipendium för unga konstnärer.

Lene arbetade tidigt främst med figurativa ståltrådsskulpturer, genom ståltrådsskulpturerna utmanar hon idéer om skillnaderna mellan skulptur och teckning.

Lene Kilde skapar skulpturer inspirerade av barn och deras känslor. Hon tycker att barns kroppsspråk är deras renaste form av kommunikation. Detta visualiseras genom att visa väldigt få kroppsdelar, vanligtvis bara händer och fötter, som sedan placeras i proportion till varandra med hjälp av metallnät. Hennes avsikt är att bjuda in publiken att använda sin egen fantasi så att de själva kan färdigställa skulpturerna och fylla i linjer och volym. Skulpturerna är gjorda av betong, metallnät och luft.
Konstnärer