Katina Huston

Katina Huston är en visuell konstnär med blandad media som arbetar i San Fransisco. Katina jobbar med skuggor. För 6 år sedan började mediekonstnären att jaga skuggor.