Ingrid Karlsson

Ingrid jobbar i stengods utifrån fantasi och minnesbilder, en del har likheter med människor hon mött under livet och/eller situationer honkänner igen, andra/annat är rena fantasier. Temat i hennes alster är kärlek till livet och nyfikenhet på människors uttryck och de sammanhang vi befinner oss i. Hon vill ge sina skapelser humor, allvar, värme och hopp, med en grund i hur hon ser på hur vi alla och allt på något sätt hänger samman. Hon vill bejaka den positiva sidan med eftertänksamhet och ödmjukhet inför livets olika skeenden. Hennes alster är detaljerade och glaserade. Ingrid lägger särskild vikt vid att ge sina figurer specifika ansiktsuttryck. Ibland kompletterar hon med lite detaljer i t ex metall, glas och /eller sötvattenspärlor.
Konstnärer