Fritz Østeb

Han föddes i Toulouse, Frankrike 1989 och är sedan flera år tillbaka verksam i Stockholm. Fritz arbete kan tolkas som ett varnande för vart vi är på väg som civilisation. Historien vävs ihop med samtida referenser. En hypotes av framtiden. I sin fascination för forna civilisationers symbolik, mytologi och mysticism försöker han finna nycklar till det som komma skall. Østeb arbetar ofta i serier och skapar, när han inte målar, skulpturer av upphittade material som bearbetas med primitiva tekniker. 

 

Konstnärer