Fia Kvissberg

Fia Kvissbergs bildvärld kan allt hända där fantasin inte har någon gräns. Hon målar det hon har upplevt invävt i fantasi och illusion. Där finns drömmen , poesin, smärtan, sorgen, glädjen , humor och det andliga. I denna värld finns hennes stora brokiga mångkulturella familj, alla resor till olika länder, hennes andliga sökande och alla människor som hon har mött i olika kriser genom sitt arbete tidigare som barnsjuksköterska. Musiken i måleriet är som färgen.

Hennes bilder finns representerade i de flesta landsting, kommuner och i statens konstråd i Sverige.

Konstnärer