Camilla Forssell Pyk

Camilla arbetar i huvudsak med måleri. Om sitt måleri skriver Camilla: Mitt måleri är mötet mellan enheterna jaget, nuet, färgen och formen. Lustfyllt fångas jag av mötets dramatik. Ibland är jag själv den viktigaste parten, något kan behöva förtydligas för att jag ska bli klokare på det.
Konstnärer