Anne Nilsson

Grafiken är hennes profession. Torrnålen är sensuell med den direkta linjen i kopparplåten. Träsnittet har sina speciella kvalitéer där hon använder flera olikfärgade träplattor till samma bild. Måleriet har på senare tid blivit allt viktigare för henne. Betongen är ett spännande material och hennes krukor och urnor är tänkta att användas i trädgården, men också inomhus.
Konstnärer